W dniach 9-13 lipca w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) w Warszawie Falenicy odbyły się dwa sympozja naukowe współorganizowane przez Collegium Bobolanum. Pierwsze dotyczyło Trójcy Świętej i obrazów Boga. W trwającym dwa dni sympozjum udział wzięło dziesięciu wykładowców jezuickich uczelni z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Szwecji i Polski. Ze strony Collegium Bobolanom w sympozjum uczestniczyli: o. prof. Dariusz Gardocki, o. dr. Jerzy Seremak i o. prof. Zbigniew Kubacki. Kolejne trzydniowe sympozjum poświęcone było dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu. Uczestniczyło w nim siedemnastu wykładowców z Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemiec, Szwecji i Polski. Ze strony Collegium Bobolanum udział w nim brali: pani dr Kamilla Frejusz, o. dr Michał Karnawalski (online) i o. prof. Zbigniew Kubacki.

Celem tych spotkań jest zarówno dzielenie się wiedzą, jak i nieformalne spotkania, dzięki którym wykładowcy z różnych jezuickich uczelni w Europie, interesujący się podobnymi zagadnieniami, mogę poznać się nawzajem.

Uczestnicy sympozjów mieli także okazję odwiedzić Muzeum Żydów Polski POLIN oraz zjeść razem kolację w restauracji na Nowym Mieście.

Życzliwość o. dyrektora Wojciecha Mikulskiego SJ oraz ekipy ECCC przyczyniła się to tego, że wszyscy uczestnicy wyjechali nie tylko wzbogaceni o treści teologiczne ale także zachwyceni polską gościnnością.