Lider Projektu LOYOLA – DZIEŁA JEZUICKIE wraz z Partnerem  Projektu Fundacją W TROSCE O ŻYCIE

 ogłasza nabór do Projektu
pn.
„CAŁODOBOWY DOM OPIEKI W STAREJ WSI”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3

 

Zapraszamy osoby starsze powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie powiatu brzozowskiego, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Przyjmowanie zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych
od . 26.07.2021 r. do 30.04.2021 r. w godzinach od 9:00 do 15:00

  • Biurze Projektu w Starej Wsi 778,
  • w siedzibie Fundacji w Brzozowie,   Rzeszowska 14
  • pocztą / kurierem na adres: LOYOLA – DZIEŁA JEZUICKIE, 36-200 Stara Wieś 778 z dopiskiem rekrutacja do Projektu
  • pocztą elektroniczną na adres: [email protected] jako skan        wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Całodobowy Dom Opieki w Starej Wsi (CDO) będzie świadczył m. in. usługi w zakresie:

– pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,

– pielęgnacji w chorobie i korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

– opieki higienicznej,

– pomocy w usprawnianiu kondycji psychofizycznej (wsparcie psychologiczne + fizjoterapia)
– organizacji czasu wolnego, w tym aktywizacja społeczna.

 

 Szczegółowe informacje o zakresie wsparcia można uzyskać pod tel. 886277744

Zapraszamy osoby starsze i ich opiekunów do składania dokumentów rekrutacyjnych, które są dostępne na stronie http://starawies.jezuici.pl/  lub w  wyżej wymienionych placówkach.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. – 30.09.2023 r.