Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych w ramach projektu AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dostawę i dystrybucja śniadań, obiadów i podwieczorków dla 30 osób – w dni powszednie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) przez okres 23 miesięcy. Posiłki będą dostarczane do Dziennego Domu Pomocy „Krasowy Dwór” w Mysłowicach ul. Plebiscytowa 8.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAL_1 (oferta)

(Zobowiązanie)

Załacznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy

ZAL__2 oświadczenie)

ZAL__2a (oświadczenie podmioty wyst. wspólnie)

ZAL__2b (oświadczenie podmiotu trzeciego)

ZAL_ 2c (oświadczenie wykon wspólnie-zakres)

Załącznik 3 (wzór umowy)

ogloszenie_58390-Baza 08-07-2021

 

Unieważnienie – Internet-17-07-2021