Henryk Prill SJ urodził się 11 kwietnia 1955 r. w Czechowicach-Dziedzicach jako syn Jerzego i Danuty z domu Malcharek.

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Katowicach-Piotrowicach pracował w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach. Jednocześnie uczęszczał do Technikum Mechanicznego dla pracujących w Katowicach-Piotrowicach.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 4 sierpnia 1976 r. w Starej Wsi jako kandydat na brata zakonnego. Po dwuletnim nowicjacie, 3 września 1978 r., złożył pierwsze śluby, które przyjął o. Wojciech Kubacki SJ, Rektor Kolegium starowiejskiego.

Trzecią probację odbył w Detroit (10 września 1991 – 30 maja 1992) pod kierunkiem o. Hawarda Gray’a SJ, a ostatnie śluby złożył w Zambii, 22 kwietnia 1996 r., w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Towarzystwa Jezusowego.

Br. Henryk Prill SJ po ukończeniu nowicjatu podejmował różne prace w Kolegium krakowskim i w Wydawnictwie WAM (1978-81). Następnie był Sekretarzem o. Prowincjała i współpracownikiem w redakcji „Posłańca Serca Jezusowego” (1981-84). Potem, przygotowując się do pracy misyjnej uczył się języka angielskiego w Dublinie (1984-85). W latach (1985-2002) pracował na misjach w Zambii w ramach Prowincji Zambijskiej, do której w pełni należał od 1996 do 2009 r. W Lusace pełnił posługę Ministra (1985-91) i podejmował inne prace (1992-94). W Kabwe był Ministrem (1994-95) i pomagał w pracach duszpasterskich (1995-2002). Po roku sabatycznym w Krakowie (2002-03) pracował w Choma w Zambii (2003-06). Od 2006 r. mieszkał i leczył się w Kolegium krakowskim, pracując zarazem w Wydawnictwie WAM.

W czerwcu 2021 r. z objawami udaru został zabrany do szpitala w Krakowie. Następnie został przewieziony do sanatorium w Limanowej. Tam okazało się, że potrzebuje leczenia szpitalnego z racji zapalenia płuc. Zmarł w szpitalu w Limanowej 21 sierpnia 2021 r.

Był serdecznym człowiekiem i życzliwym współbratem.