Świadczenie usługi cateringowej, dla dzieci przedszkolnych, do Przedszkola MONTESSORI ZIARNO przy ul. Powstańców 19A

w ramach projektu Wsparcie Przedszkola Montessori Ziarno w Mysłowicach poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załacznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy

ZAL_1 (oferta)

ZAL__2 oświadczenie)

ZAL__2a (oświadczenie podmioty wyst. wspólnie)

ZAL__2b (oświadczenie podmiotu trzeciego)

ZAL_ 2c (oświadczenie wykon wspólnie-zakres)

Załącznik 3 (wzór umowy)

BAZA KONKURENCYJNOŚCI-29-07-ogloszenie_61841

 

Informacja otwarcie-09-08-2021

Wybór_Internet-11-08-2021