W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wspólnota Kolegium Krakowskiego Księży Jezuitów świętowała 90. urodziny o. prof. Stanisława Ziemiańskiego SJ. Wraz ze współbraćmi z kolegium tak wspaniałą rocznicę uczcili licznie zgromadzeni współbracia z innych krakowskich domów, a także rodzina dostojnego Jubilata.

Na początku uroczystego obiadu Rektor Kolegium Krakowskiego o. dr hab. Wacław Królikowski SJ – który jako kleryk był studentem o. prof. Ziemiańskiego SJ –  odczytał list gratulacyjny Ojca Prowincjała, a później wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Plurimos annos”.   

Wdzięczni za dar życia Ojca Stanisława modlimy się, by dobry Pan Bóg hojnie mu błogosławił na dalsze lata życia i posługi w Kościele oraz Towarzystwie Jezusowym. 

Ojciec prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ – ur. 8 września 1931 r. w Besku k. Sanoka

Syn Kazimierza i Magdaleny z domu Szybka. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w uroczystość św. Ignacego Loyoli  31 lipca 1949 r. Przez dwa lata odbywał nowicjat w Starej Wsi koło Brzozowa. W latach 1953 – 1956 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a wykształcenie teologiczne zdobywał na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w latach 1956 – 1960. Tam też został wyświecony na kapłana 29 czerwca 1959 r. Studia specjalistyczne z filozofii odbył w latach 1960-1963 na KUL w Lublinie, gdzie w 1978 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Ontologiczne podstawy teorii definicji w systemie Arystotelesa. Promotorem jego pracy był o. prof. Mieczysław Krąpiec OP 

Po obronie doktoratu rozpoczął pracę naukową na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie Akademia Ignatianum w Krakowie). Zajmował się głównie filozofią Boga. Przez wiele lat wykładał także metafizykę i kosmologię, a w latach 1988-2006 – również historię filozofii średniowiecznej. Ojciec Profesor Ziemiański SJ wykładał także w innych uczelniach zakonnych i diecezjalnych na terenie Krakowa, a także poza granicami kraju: na Słowacji i w Stanach Zjednoczonych. W latach 1982-1988 był przewodniczącym Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie. Po zakończeniu sprawowania tej funkcji został powołany na stanowisko sekretarza Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie i urząd ten sprawował do 1998 r. W 1990 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie na podstawie książki Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga. Od 1991 jest profesorem nadzwyczajnym, a od 1999 r. profesorem zwyczajnym.

Ojciec prof. Stanisław Ziemiański oprócz publikacji licznych dzieł z zakresu filozofii i teologii ceniony jest także za stworzenie wielu pieśni kościelnych, których opublikował ponad 2300. Jest nadto tłumaczem z języków: łacińskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego. (nota biograficzna za: wikipedia.org) 

Autor tekstu: Jan Głąba SJ