Ojciec prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Radio Warszawa oraz program „Rodzinny Ekspres” – to tegoroczni laureaci Nagrody Mały FENIKS 2021. Nagroda jest przyznawana przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Więcej na stronie KAI

Ojciec Kowalczyk jest profesorem teologii, wykładowcą teologii dogmatycznej, profesorem Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i kontrowersyjnym felietonistą. W latach 2003-2009 był prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Nagrodę Mały FENIKS 2021 przyznano mu za propagowanie doktryny wiary i kultury w mediach katolickich: tygodnikach opinii, programach radiowych, telewizyjnych, felietonach prasowych; w dowód uznania za wytrwałe przybliżanie odbiorcom, słuchaczom i społeczeństwu duchowego i intelektualnego dziedzictwa chrześcijaństwa.