Kolejnym etapem peregrynacji ikony i relikwii św. Ignacego z Loyoli stał się Toruń. W niedzielę 26 września 2021 roku przybyły one do kościoła akademickiego pw. Ducha Świętego. Przez kolejnych dziesięć dni aż do 5 października 2021 roku Założyciel Towarzystwa Jezusowego będzie obecny w Toruniu.

Relacja Michała Białkowskiego

Do doświadczenia życiowego św. Ignacego z Loyoli odwołał się superior wspólnoty zakonnej i rektor kościoła akademickiego o. Lesław Ptak SJ. W homilii wygłoszonej na rozpoczęcie nawiedzenia podkreślił, że aż do czasu swego nawrócenia św. Ignacy z Loyoli był człowiekiem próżnym. Samo zaś nawrócenie bierze się z głębi serca. Odnosząc się do słów niedzielnej Ewangelii nie wystarczy tylko wydłubać sobie oko, odrąbać rękę czy połamać nogę. Trzeba spojrzeć w głąb.

W życiu – na co zwrócił uwagę o. Lesław Ptak SJ – nie można patrzeć tylko czy ktoś pasuje do jakiegoś schematu, ale czy jest w tym życiu Bóg. Na zakończenie rozważania Słowa Bożego przywołał wciąż aktualną myśl św. Ignacego z Loyoli, w jej pierwotnej wersji: „Działaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Ufaj Bogu tak, jakby wszystko zależało od Ciebie”.

W kolejnych dniach po każdej wieczornej Eucharystii przed ikoną i relikwiami Ojca Założyciela Towarzystwa Jezusowego będą gromadziły się wspólnoty i środowiska skupione wokół kościoła akademickiego, by lepiej poznać duchowość ignacjańską oraz upraszać łaski potrzebnego do osobistego nawrócenia.

Zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska

PROGRAM PEREGRYNACJI IKONY I RELIKWII ŚW. IGNECEGO LOYOLI

W toruńskim kościele akademickim pw. Świętego Ducha w dniach 27 września – 4 października 2021 po wieczornej Mszy świętej, ojcowie jezuici zapraszają na krótkie spotkania w kościele.

W poniedziałek i wtorek (27-29 września) o elementach duchowości ignacjańskiej mówił o. Michał Kłosiński SJ i o. Wojtek Werner SJ, a państwo Monika i Michał Białkowscy przedstawili postać niezwykłego jezuity o. Adama Kozłowieckiego.

We środę, 29 września zapraszamy na prezentację Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, czyli ludzi świeckich żyjących na co dzień duchowością ignacjańską.

W czwartek, 30 września odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu (rozpoczęcie o godz. 21.00), a w piątek, 1 października, medytacja prowadzona przez przedstawicieli WŻCh.