O. Piotr Jerzy Badura SJ urodził się 6 stycznia 1954 r. w Bytomiu.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 4 listopada 1971 r. w Starej Wsi, a po nowicjacie złożył pierwsze śluby 11 sierpnia 1974 r. W latach 1977-79 studiował filozofię w Krakowie. Następnie studiował teologię na Bobolanum w Warszawie (1979-84). Święcenia prezbiteratu otrzymał 31 lipca 1983 r. w Nowym Sączu z rąk ks. bpa Piotra Bednarczyka. Trzecią probację odbył w Berlinie (1988-1989) pod kierunkiem o. Pieta van Breemena SJ, a uroczystą profesję zakonną złożył 22 czerwca 2001 r. we Wrocławiu (Stysia).

O. Piotr Jerzy Badura SJ po studiach teologicznych w Warszawie studiował historię Kościoła na ATK w Warszawie. W 1985 r. został skierowany do Krakowa jako kapelan kliniki. W tym czasie ujawniła się choroba nowotworowa. W 1986 roku w celu leczenia wyjechał do Monachium gdzie pełnił posługę kapelana Sióstr poddając się jednocześnie leczeniu. Powrócił do Polski w 1991 roku zamieszkawszy w Krakowie na Przegorzałach. Podejmuje tu wykłady z historii pedagogiki na Wydziale Filozoficznym. Rok później został również zaangażowany jako archiwariusz w Archiwum Prowincji. Od 1996 r. pełnił posługę spowiednika Ojców Kamedułów na Bielanach. W 1999 r. był wysłany do Czeskiego Cieszyna, gdzie posługiwał jako duszpasterz polonijny i katecheta. Tam działał również na polu ekumenicznym pełniąc funkcję prezesa w Ekumenicznym Stowarzyszeniu Chrześcijan. Do Polski wrócił w 2006 r. zamieszkując w Czechowicach-Dziedzicach i pracując w tamtejszej parafii św. Andrzeja Boboli. Od 2010 do 2014 r. mieszkał w Wilkowicach k. Bielska-Białej i posługiwał jako kapelan w Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości. Następnie został wysłany do posługi w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Gliwicach (2014-2019). W 2019 r. trafił do starowiejskiej infirmerii, gdzie oddawał się modlitwie za Kościół i za Towarzystwo Jezusowe. W ostatnich dniach życia, do schorzeń z którymi się zmagał wiele lat, doszła choroba koronawirusa, z powodu której zmarł w Sanoku 23 września 2021 r.

O. Piotr żywo uczestniczył w gremiach, które dbały o wzajemne relacje. Wyrazem tego był jego zaangażowanie ekumeniczne oraz międzynarodowe – przez lata był członkiem Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk.

Pogrzeb o. Piotra Badury odbędzie się w sobotę, 2 października br., o godz. 11:00 w bazylice Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi k. Brzozowa