W ramach peregrynacji relikwii i ikony św. Ignacego Loyoli jezuici zorganizowali Ignacemu równoległą trasę (z mniejszą, lecz również ręcznie wykonaną ikoną), przebiegającą poza granicami Polski. Od początku września relikwie są wystawiane w każdą niedzielę w jezuickiej Parafii w Aarhus (Dania), na Półwyspie Jutlandzkim. W niedzielę, 10 października po Mszy św. o godz. 10:00, przed przekazaniem relikwii do Kopenhagi, odbędzie się specjalne nabożeństwo ku czci założyciela zakonu jezuitów.

Jako, że Dania jest krajem protestanckim, promocja tego typu pobożności to duża nowość, wzbudza ciekawość i zainteresowanie. Protestanci przechowują na przykład relikwie św. Knuta – patrona Danii – który pochowany jest w jednej z protestanckich katedr, ale nie jest z tym związany żaden kult.

Relikwie świętych przypominają nam katolikom, że wielcy święci, których pragniemy naśladować, byli ludźmi z krwi i kości i że spotkamy ich w dniu zmartwychwstania umarłych. Choć w znanym powiedzeniu: „Jeśli brakuje żywych świętych, to trzeba czcić relikwie” jest jakaś prawda, to jednak jezuici chcieliby, aby relikwie świętego Ignacego Loyoli pobudzały żywych do szlachetnych czynów. Również w protestanckiej Danii.

W Aarhus pracuje obecnie pięciu jezuitów pochodzących z Niemiec, Wietnamu i Polski.