W Centrum Duchowości w Częstochowie spotkali się przedstawiciele PME, aby wybrać delegata i jego zastępcę na Kongregację Prokuratorów, która odbędzie się w Loyoli w 2023 r.

W pierwszym dniu o. Prowincjał Jarosław Paszyński SJ przedstawił raport o stanie prowincji.

W drugim dniu odbyła się dyskusja nad tym raportem. Popołudniowa zaś sesja rozpoczęta Mszą św. rozpoczęła najważniejszy etap Kongregacji Prowincji, a mianowicie wybór delegata i jego zastępcy.

Delegatem na Kongregację Prokuratorów został wybrany o. Jerzy Sermak SJ, a zastępcą o. Krzysztof Biel SJ.

 

 

 

W sobotę, ostatni dzień Kongregacji odbędzie się dyskusja na temat zaproponowany przez o. Generała a następnie omówione zostaną bieżące sprawy Prowincji.