Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych w ramach projektu AKTYWNY SENIOR – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Mysłowicach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załacznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy

ZAL_1 (oferta)

ZAL__2 oświadczenie)

Załącznik nr 2 do umowy (oświadczenie)

ZAL__2a (oświadczenie podmioty wyst. wspólnie)

ZAL__2b (oświadczenie podmiotu trzeciego)

ZAL_ 2c (oświadczenie wykon wspólnie-zakres)

Załącznik 3 (wzór umowy)

(Zobowiązanie)

Baza Konkurenc-ogl_75534-21-10-2021

 

Informacja otwarcie-29-10-2021

Wybór – Internet-29-10-2021