O. Zbigniew Gubała SJ urodził się 5 marca 1960 r. w Borzęcie, jako syn Władysława i Zofii z d. Ćwierz.

Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, które ukończył maturą w 1980 r.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 23 sierpnia 1980 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 29 sierpnia 1982 r. w Czechowicach-Dziedzicach, które przyjął o. Rektor Bogusław Steczek SJ.

W latach 1982-84 r. studiował filozofię w Krakowie, następnie w ramach magisterki pomagał w Małej Poligrafii w Krakowie-Przegorzałach (1984-85), a potem studiował teologię na Bobolanum w Warszawie (1985-90).

Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 czerwca 1988 r. w Warszawie z rąk ks. kard. Józefa Glempa. Trzecią probację odbył w Jastrzębiej Górze (1998-99) pod kierunkiem o. Czesława Kozłowskiego SJ, a ostatnie śluby złożył 31 lipca 2000 r. w Czeskim Cieszynie, które przyjął o. Jiří Šolc SJ.

O. Zbigniew Gubała SJ po święceniach najpierw pracował jako operariusz i katecheta w Gliwicach (1990-94). Potem był ministrem i ekonomem Kolegium w Starej Wsi (1994-98). Po trzeciej probacji pełnił posługę operariusza i katechety w Czeskim Cieszynie (1999-2002). W latach 2002-2009 był proboszczem i przełożonym wspólnoty zakonnej w Kłodzku. Następnie zostaje wysłany do Bytomia, gdzie pracuje jako kapelan szpitala, operariusz i ekonom domu (2009-2012). W 2012 r. ponownie powrócił do Starej Wsi, by podjąć się posługi ministra Kolegium, spowiednika Sióstr oraz dyrektora infirmerii. Ze Starej Wsi trafił do Opola jako operariusz (2015-2016). Następnie został skierowany do Kolegium w Krakowie, gdzie pełnił posługę kapelana szpitalnego i spowiednika w bazylice NSPJ. Doświadczany przez różne dolegliwości chorobowe kilkakrotnie w ostatnim czasie przebywał w szpitalach. Zmarł w szpitalu w Krakowie 15 października 2021 r. w godzinach popołudniowych.

O. Zbigniew był gorliwym czcicielem Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Matki Bożej. Pośród wielu zadań był wieloletnim, cenionym spowiednikiem sióstr zakonnych. Dał się zapamiętać jako człowiek bardzo serdeczny, życzliwy, chętnie współpracujący z innymi. Miał nadzieję i pragnienie, które wyrażał, by po wyjściu z choroby jeszcze bardziej zaangażować się w spowiadanie w bazylice NSPJ, któremu wcześniej na miarę swoich sił był bardzo oddany.

Msza św. Pogrzebowa odbędzie się w czwartek 21 października w bazylice NSPJ w Krakowie o godz. 11:30. Pochówek będzie miał miejsce na cmentarzu Rakowickim, początek procesji od bramy głównej o godz. 13:00.