Jesteśmy osadzeni w kosmicznej przestrzeni Życia i kierowani przez Ducha Świętego, starając się w harmonii z naturalnym światem iść do naszego spełnienia – do komunii z Bogiem. Tylko Duch Święty może nas tam doprowadzić, On bowiem monitoruje i kontroluje wszystko co się na świecie dzieje, tak aby spełnił się zamiar Boży.

Duch Święty pełni swoją misję z wielką dobrocią i miłosierdziem. Nie tyle nas instruuje, co wychowuje, jak w rodzinie wychowuje się dzieci, aby osiągnęły życiową dojrzałość. Osiągnięcie tego celu w dużej mierze zależy od szczerości naszej z Nim współpracy, od tego jak przyjmujemy i jak korzystamy z Bożej łaski.

Oprócz Ducha Świętego, w naszej przestrzeni życiowej jest i działa zły duch, chcąc zmienić naszą świadomość tak aby ją moralnie zdominować i całkowicie uzależnić od siebie i w rezultacie, aby wypaczyć nasze działanie i zniszczyć jego owocność.

Troska o dobro, do którego inspiruje nas Duch Święty, wyraża się odpowiedzialnością nie tylko za nas samych, ale również i za innych, dbając nie tylko o nasze dobre intencje, ale licząc się również z faktycznymi skutkami tego co czynimy i tego co wokół nas się dzieje. Ważne aby nie tylko nie być dla nikogo zgorszeniem, ale aby być dla innych życiową pomocą i błogosławieństwem.

Zgorszenie dzisiaj przyjmuje postać globalnej pandemii, dysponując wielkimi środkami finansowymi, nowoczesnym rozumieniem wolności, która otwiera drzwi prawie każdej ludzkiej dewiacji, mając do swojej dyspozycji niesłychanie szybką i niezwykle głęboko penetrującą ludzką psychikę komunikację. W tych warunkach szczególnie się ceni dzisiaj wzajemny pokój pomiędzy ludźmi i szacunek – otwierają one drogę wierze w Jezusa Chrystusa.

Żywa wiara animowana jest przez Ducha Świętego, wyraża się nie tylko sprzeciwem wobec zła, ale inspiruje , poprzez miłość, do zaangażowania się w pomnażanie dobra, wszędzie gdzie się je spotyka, aby osiągnąć życiową Pełnię, najwyższe dobro, czyli komunię z Bogiem i z całym stworzonym przez Niego światem, co stanowi istotę świętości i uświęcenia.

Photo by Julia Volk from Pexels