Wiosną tego roku na budynku dawnego jezuickiego kolegium w Krożach (Litwa) zawisła tablica upamiętniająca poetę okresu baroku – ojca Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ, który wykładał tutaj poetykę i retorykę.

Wczoraj, 22 listopada, odbyło się jej uroczyste odsłonięcie. Zobacz relację z wydarzenia oraz zdjęcia na stronie Kuriera Wileńskiego.

Po odsłonięciu tablicy odbyła się konferencja, podczas której wystąpili goście z Polski (dr Jan Skłodowski i dr Mariusz Olbromski) oraz z Litwy. „Doc. dr Genutė Kirkienė z Uniwersytetu Wileńskiego mówiła o historii hetmana Jana Karola Chodkiewicza i jego związkach z Krożami, z kolei dr Živilė Nedzinskaitė z Instytutu Literatury Litewskiej skupiła się na twórczości Sarbiewskiego. Nijolė Klingaitė-Dasevičienė z Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego przedstawiła informację o dziełach Sarbiewskiego znajdujących się w zbiorach litewskich. Prof. Rimvydas Laužikas zainteresował publiczność tematyką historii kulinarnej z XVII wieku” – czytamy w Kurierze Wileńskim.

Fragment rękopisu Macieja Sarbiewskiego (Biblioteka Narodowa)

Po konferencji można było wysłuchać koncertu z udziałem sopranistki Aistė Pilibavičiūtė, flecistki Viktoriji Zabrodaitė oraz pianistki Nijolė Baranauskaitė. Dzień zakończył się obiadem w podziemiach jezuickiego kolegium.