Wydział Teologiczny Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie zapowiedział na najbliższy piątek, 26 listopada, inaugurację kursu online na temat synodu i synodalności. Jest on adresowany nie tylko do studentów, ale do wszystkich chętnych, którym zależy na Kościele.

Proces synodalny stanowi również wyzwanie dla teologii. Jest zaproszeniem do pogłębienia rozumienia Kościoła będącego w samej swojej istocie synodalnym.

„Wśród wielu powodów, jakie skłoniły nas do zorganizowania tego kursu, decydujący był apel Papieża, aby w proces synodalny zaangażować jak najwięcej osób” – wyjaśnia redakcji Osservatore Romano o. Philipp Renczes SJ, dziekan Wydziału Teologii.

Kurs będzie składał się z dwunastu spotkań, od listopada 2021 do kwietnia 2022. Podzielony jest na dwa bloki tematyczne:

– W jakim punkcie synodalności jesteśmy? Fundamenty teologiczne Kościoła synodalnego oraz powiązanie synodalności z sakramentalnym życiem Kościoła (26.11.2021 – 21.01.2022)
– Tematy poruszone podczas pierwszego bloku zostaną pogłębione w odniesieniu do prawa kanonicznego, teologii duchowości i filozofii (25.02-1.04.2022)

„Refleksja nacechowana realizmem i zaufaniem do Kościoła, zastanawianie się nad wyzwaniami, przed jakimi stoi wiara – to właśnie to, co staramy się robić zajmując się teologią: odkryć taki sposób myślenia o wierze i Kościele w obecnych czasach, abyśmy pozostając autentycznie zakotwiczeni w Ewangelii i w tradycji Kościoła byli w naszej refleksji wiarygodni dla tych, którzy szukają odpowiedzi na wielkie pytania ludzkości” – powiedział o. Philipp Renczes SJ.

Kurs odbędzie się w języku włoskim. ZAPISY do 25 listopada 2021

Zobacz PROGRAM

Na zdjęciu głównym: studenci podczas wykładu na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (foto: Society of Jesus)