Jutro, 16 grudnia, dwaj jezuici, o. Patrick Riordan (Irlandczyk) i o. Jaime Tatay (Hiszpan), odbiorą w Rzymie nagrodę „Ekonomia i społeczeństwo” przyznawaną przez Papieską Fundację „Centesimus Annus – Pro Pontifice”, ustanowioną w roku 1993 przez papieża Jana Pawła II.

Nagrodę otrzymali za publikacje będące wkładem w wyjaśnianie, pogłębianie i realizację katolickiej nauki społecznej. Książka ojca Riordana „Recovering Common Goods” poświęcona jest zasadzie dobra wspólnego w życiu publicznym, a książka ojca Tataya „Ecología integral” analizuje kwestię zrównoważonego rozwoju z perspektywy katolickiej.

Patrick Riordan SJ (na zdjęciu powyżej) pracuje głównie na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie zajmuje się filozofią polityki oraz katolicką myślą społeczną.

Jaime Tatay SJ (na zdjęciu poniżej) uczy zagadnień dotyczących ekologii, etyki i katolickiej nauki społecznej na Papieskim Uniwersytecie Comillias w Madrycie.

Foto: jesuit.ie; Cristianisme i Justicia