Na zimowe wieczory proponujemy wszystkim miłośnikom muzyki ucztę duchową: koncerty zarejestrowane w ramach cyklu „Słowo i Muzyka u Jezuitów – Rok Ignacjański 2021”.

Koncerty prezentują niewielką część bogatej spuścizny muzycznej Towarzystwa Jezusowego.

Oddajemy głos Annie Krysztofiak, (na zdjęciu poniżej) artystce Chóru Filharmonii Łódzkiej i multi-instrumentalistce w zakresie instrumentów dawnych i orientalnych, która wprowadzi nas w tę niepowtarzalną, muzyczną przygodę:

„Znajdziemy tutaj wątki latynoamerykańskie (dwa koncerty: „Archivo Musical Chiquitos – sopran i alt w barokowej muzyce jezuickich misji” i „Benedicamus Domino!” – jezuicki chór misyjny”) oraz chińskie (Pagoda jezuicka na cesarskim dworze), a także te, które kierują nas do rodzimych korzeni („Muzyka organowa pierwszych kolegiów jezuickich w Polsce” – koncert organowy Krzysztofa Urbaniaka).

To program na długie zimowe wieczory, a przed nami Święta i dla wybrańców: ferie. Walor edukacyjny równoważy się tutaj z ofertą kulturalnej rozrywki oraz wartością kommemoratywną dla środowiska jezuickiego i sympatyków.

Są to koncerty rejestrowane, to znaczy: nie była to sesja nagraniowa w klasycznym pojęciu. Utwory z reguły nie są montowane, a raczej nagrane w całości, w szybkich ale i wyczerpujących kondycyjnie, jednodniowych nagraniach całości programu, w odcinkach całych utworów”.

Składam szczególne wyrazy podziękowania Salezjańskim Szkołom Muzycznym (Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku) które – choć nie było to od początku planowane – stały się w toku naszych realizacji niezwykle istotnym partnerem projektu, udostępniając nam przestrzeń do nagrań i opiekę.

Dziękuję Studio Grantor (Dorota Cegielska i Krzysztof Łuciuk) za realizację filmową i dźwiękową, za cierpliwość mimo licznych przeciwności – przede wszystkim było mało czasu.

Dziękuję wspaniałym muzykom, instrumentalistom i wokalistom:
Agnieszce Świątkowskiej Agnieszka Swiatkowska (skrzypce barokowe), Justynie Młynarskiej (viola da gamba), Annie Śliwie (skrzypce barokowe), Joannie Cyrulik ( klawesyn), Paulinie Woś-Gucik (skrzypce barokowe), Magdalenie Szymańskiej (sopran, kierownictwo zespoły wokalnego), Robertowi Grabowskiemu (organy, tenor), Piotrowi Wieczorkowi (tenor, gitara), Adrianowi Łęczyckiemu (bas), Piotrowi Matuli (tenor Piotr Matula ), Joannie Kruszyńskiej (alt) , Aleksandrze Jabłońskiej (alt), Michałowi Goślińskiemu (alt), a także tym którzy brali udział w próbach lecz zachorowali lub z innych powodów nie mogli kontynuować współpracy: Bartosz Szulc, Piotr Ranfeld.

Dziękuję Stowarzyszeniu Słowo i Muzyka u Jezuitów (Słowo i Muzyka u Jezuitów w Łodzi), a przede wszystkim Ojcu Józefowi Łągwie, spiritus movens przedsięwzięcia, z którym razem pisaliśmy ten projekt i marzyliśmy, że może uda się go zrealizować. Formalności, ciężka biurokracja, spotkania z księgową , umowy i wszystkie te „nieprzyjemne tajniki” papierologii – to zwycięstwo Ojca Łągwy, który czuwał swoim czynem i modlitwą.

W imieniu „Słowo i Muzyka u Jezuitów” w Łodzi i Ojca Łągwy, dziękuję Krzysztofowi Urbaniakowi za udział w niniejszym projekcie koncertów rejestrowanych, za jego niezwykle cenny wkład do programu w mistrzowskim słowie i muzyce.

Dziękuję ks. prof. Piotrowi Nawrotowi SVD za udostępnienie nam partytur z transkrypcjami utworów barokowej muzyki jezuickiej z misji w Boliwii i Paragwaju. Mamy nadzieję, że nasz skromny wkład w popularyzację tego repertuaru utrwalać będzie międzynarodowy koloryt muzyki barokowej, w duchu dialogu i światowego pokoju, o którym wszyscy marzymy. Bo wszyscy jesteśmy braćmi.

Raz jeszcze dziękuję Wszystkim. Również tym, którzy od teraz oglądać będą nasze muzyczne filmy.

Anna Krysztofiak