W tych dniach Generał jezuitów, o. Arturo Sosa, zaprosił wszystkich, którzy realizują misję Towarzystwa Jezusowego, by włączyli się w platformę uruchomioną przez papieża Franciszka,  poświęconą wprowadzaniu w życie encykliki Laudato Sì. Platforma dostępna jest już w sześciu językach.

Przesłanie Ojca Generała zachęcające jezuickie instytucje i sieci dzieł apostolskich do włączenia się w „Platformę Laudato Sì w działaniu” (Laudato Sì Action Platform)

Drodzy Bracia i Siostry,

kilka dni temu doroczna konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych COP 26 zakończyła się w Glasgow nie przynosząc zadowalających rezultatów. Nie wolno nam tracić nadziei i musimy nadal towarzyszyć najsłabszym, angażując się z większą energią w pracę, stając się rzecznikami reformy zaprowadzającej sprawiedliwość w kwestiach klimatycznych. Nie czekajmy, aż przywódcy polityczni zaczną działać, róbmy to, co powinniśmy. Jako odpowiedzialni obywatele tej planety angażujmy się wspólnie w troskę o nasz wspólny dom.

Wszyscy wiemy, że nasza planeta przechodzi bezprecedensowy kryzys społeczny i ekologiczny, w dużej mierze z powodu działań człowieka. Naruszyliśmy równowagę między Bogiem, stworzeniem i ludzkością i ponosimy tego konsekwencje. Krzyk ubogich i wołanie ziemi uświadamia nam, jak zniszczyliśmy ekosystemy tracąc bogactwa kulturowe. A przyczyną tego wszystkiego jest mentalność wyzysku. Kwestie takie jak zmiany klimatu, nieodpowiedzialne górnictwo, napędzana konsumpcją nadprodukcja czy pierwszeństwo parametrów ekonomicznych nad rozwojem człowieka są tylko przejawami tej utraty równowagi, która najbardziej zagraża grupom bezbronnym – dzieciom, osobom starszym, ludność tubylczej czy migrantom. Oni są najbardziej narażeni i ponoszą konsekwencje w większym stopniu.

Foto: JRS Bangladesh

W tym kontekście papież Franciszek w maju 2021 r. uruchomił „Platformę Laudato Sì w działaniu”, a w niedzielę 14 listopada rozpoczęły się rejestracje. Platforma, jak wielu z was wie, składa się z projektu roboczego na następne siedem lat, który stawia przed nami siedem celów. Wzywają one do ekologicznego nawrócenia i do zaprowadzenia harmonii zarówno w duchu ignacjańskiego Roku Jubileuszowego, jak i w duchu integralnej ekologii. Jest to plan, który ma na celu pomóc rodzinom, wspólnotom, parafiom, diecezjom, sieciom dzieł, instytucjom edukacyjnym i zgromadzeniom zakonnym w osiągnięciu w pełni zrównoważonego rozwoju. W tym sensie Platforma stanowi innowacyjną współpracę pomiędzy Watykanem (Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka) a międzynarodową koalicją organizacji katolickich i „wszystkimi ludźmi dobrej woli” (LS nr 3).

Celem tego projektu jest zorganizowanie programu działań, poprzez które wsłuchując się w wołanie ziemi będziemy mogli odpowiedzieć na płacz ubogich i zapewnić prawa przyszłym pokoleniom.

Platforma Laudato Sì dodaje jeszcze sześć kolejnych celów: rozwijanie gospodarki ekologicznej; podjęcie zrównoważonego stylu życia; edukacja ekologiczna; pogłębianie duchowości, która przyczynia się do przywracania równowagi ekologicznej; zaangażowanie wspólnotowe; obywatelska odpowiedzialność za ochronę środowiska.

Kongregacje Generalne Towarzystwa Jezusowego zobowiązały nas do zaangażowania się w ten fundamentalny aspekt misji pojednania i sprawiedliwości, która z każdym dniem staje się coraz pilniejsza. Nie możemy i nie chcemy stawić czoła tej misji sami, ale w porozumieniu z najsłabszymi i marginalizowanymi ludźmi w społeczeństwie. Ponoszą oni najpoważniejsze konsekwencje w rozpadającym się świecie. Zamierzamy towarzyszyć młodym w podejmowanych przez nich wysiłkach zmiany kierunku, w jakim obecnie podąża ludzkość, współpracując z instytucjami i organizacjami Kościoła, którego jesteśmy częścią, oraz z wszystkimi, którzy chcą włączyć się w to zaangażowanie.

Platforma Laudato Sì w działaniu” wpisuje się w proces synodalny, który trwa w Kościele katolickim i w którym bierze już udział wiele osób, instytucji oraz sieci dzieł apostolskich Towarzystwa Jezusowego. Jest ona konkretnym sposobem pogłębiania naszego zaangażowania w troskę o wspólny dom, co stanowi integralny element Uniwersalnych Preferencji Apostolskich, dążenia do zjednoczenia naszych wysiłków z działaniami ludzi i instytucji z całego świata, które podejmują współpracę w budowaniu globalnej wspólnoty, ludzkiej rodziny zdeterminowanej do realizacji planu, poprzez który Bóg chce wprowadzić równowagę między życiem człowieka a otaczającym go środowiskiem naturalnym.

Dlatego zapraszam wszystkich, by włączyli się w proces proponowany na  „Platformie Laudato Sì w działaniu”, a poprzez to pogłębili swoje ekologiczne nawrócenie i nie ustawali w integrowaniu celów wyznaczonych przez Laudato Sì z własnym życiem i działalnością apostolską. Podejmijmy konkretne i odważne działania, które pozwolą stawić czoła kryzysowi nękającemu nasz wspólny dom, robiąc to w ramach naszej misji pojednania i sprawiedliwości, której celem jest przywracanie równowagi w środowisku poprzez rozmontowywanie niesprawiedliwych struktur, a tym samym odbudowywanie naszej relacji z Bogiem. W ten sposób możemy przyczynić się do budowania bardziej braterskiego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Tłumaczył Wojciech Żmudziński SJ – tekst oryginalny w języku hiszpańskim i angielskim

Foto (zdjęcie główne): Vivian Richard SJ