Czy pamiętacie, jak chodziliście na lekcje katechizmu? Może wtedy nie zdawaliście sobie z tego sprawy, ale – jak mówi nam Papież w grudniowym nagraniu wideo – „katecheci mają niezastąpioną misję w przekazywaniu wiary”.

Według słów Franciszka: „Być katechetą oznacza, że «jest się katechetą», a nie, że się pracuje jako katecheta. To jest cały sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami jak i pedagogami”. W wielu częściach świata „ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechety”. Zobacz, jak ważna jest ich misja.

Ten film jest dla ciebie i dla katechetów, których znasz.

“Katecheci pełnią niezastąpioną misję w przekazywaniu i pogłębianiu wiary.
Świecka posługa katechety jest powołaniem, jest misją. Być katechetą oznacza, że «jest się katechetą», a nie, że «pracuje się jako katecheta». Jest to całościowy sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami, jak i pedagogami.

Potrzebujemy ludzi twórczych, którzy głoszą Ewangelię, ale nie głoszą jej ciszą, ale też nie przy pomocy trąby, ale swoim życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi.

I w wielu diecezjach, na wielu kontynentach, ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechety.

Dziękujmy katechetom, katechetkom, za wewnętrzny entuzjazm, z jakim przeżywają tę misję w służbie Kościoła.

Módlmy się wspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego: aby świadczyli o nim z odwagą, kreatywnością, w mocy Ducha Świętego, z radością i wielkim pokojem”.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie https://thepopevideo.org/?lang=pl

Przy współpracy z Vatican Media: https:/www.vaticannews.va/pl.html