Ukazała się nowa książka profesora Akademii Katolickiej w Warszawie o. dr. hab. Dariusza Gardockiego SJ. Nosi tytuł „Chrystologia integralna w ujęciu Olegario Gonzáleza de Cardedala” i przedstawia chrystologię wypracowaną przez jednego z najwybitniejszych teologów hiszpańskich XX wieku.

Ks. Olegario González de Cardedal, długoletni profesor Papieskiego Uniwersytetu w Salamance, asystował w trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II (1964), był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1968-1979), jako teolog uczestniczył w Synodzie Biskupów (1971) i w Radzie Konferencji Episkopatów Europy (1972), był Konsultorem Papieskiej Rady ds. Dialogu z Niewierzącymi (1982) i Papieskiej Rady ds. Kultury (1990). Od 1986 jest członkiem Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych.

Książka o. Gardockiego na 346 stronach prezentuje w sposób całościowy i uporządkowany chrystologię Olegario Gonzáleza de Cardedala. Wydawca, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, ma nadzieję, że ta naukowa pozycja w języku polskim, przedstawiająca myśl teologa hiszpańskiego, zainspiruje innych teologów do dalszych poszukiwań teologicznych w głębszym poznaniu Syna Bożego.

Dariusz Gardocki SJ, Chrystologia integralna w ujęciu Olegario Gonzáleza de Cardedala, Wyd. Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2021.

Dariusz Gardocki SJ (ur. 1963) – profesor AKW, doktor habilitowany, zajmuje się chrystologią i soteriologią, teologią fundamentalną i eklezjologią oraz teologią latynoamerykańską. Członek kolegium redakcyjnego Studia Bobolanum i Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Wcześniej ukazały się jego następujące publikacje książkowe:
Łaska i wyzwolenie. Łaska podstawą wyzwolenia w teologii Leonarda Boffa, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1999.
Jezus z Nazaretu Mesjasz Królestwa, Syn Boży i Droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii Jona Sobrino, Rhetos, Warszawa 2006.
Teologia wyzwolenia jako odpowiedź na epokowe wyzwania czasu, WAM, Kraków 2019.