W styczniu tego roku Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, przyznał Wacławowi Oszajcy SJ – Medal Zasłużonego dla Miasta Lublin. Wręczenie medalu miało miejsce w lubelskim ratuszu dnia 13 stycznia br.

W uzasadnieniu napisano

„W uznaniu za nieoceniony wkład wniesiony w budowaniu polskiej demokracji i ochronę wolności obywatelskich, a także bogaty dorobek w twórczości poetyckiej i działalności publicystycznej z podziękowaniem za obecność w życiu społeczno-kulturalnym Lublina oraz trud posługi duszpasterskiej w duchu tolerancji i dialogu O. Wacław Oszajca SJ otrzymuje Medal Zasłużony dla Miasta Lublin. Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk”.

Na zdjęciu Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, Wacław Oszajca SJ i Stanisław Kieroński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin.

Ojciec Wacław Oszajca SJ (ur. 1947) teolog pastoralny, animator kultury, poeta i dziennikarz. Przed wstąpieniem do zakonu jezuitów był duszpasterzem akademickim w Lublinie. Nowicjat rozpoczął w Gdyni w 1987 roku i w latach 1988–1992 kierował Jezuickim Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu. Następnie był duszpasterzem akademickim i asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego w latach 1995-2006 i do roku 2019 wykładowca homiletyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, a także wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2005 był członkiem jury Nagrody Literackiej „Nike”. W 2012 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz współzałożycielem Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” i członek jej Rady Programowej. Autor wielu książek i publikacji, m.in. w „Akcencie”, „Charakterach”, „Gazecie Wyborczej”, „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Życiu Duchowym” i „Scenie”. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

Obecnie należy do wspólnoty jezuitów w Jastrzębiej Górze.

Gratulujemy ojcu Wacławowi.