Przy Jezuickim Centrum Społecznym powstał zespół koordynujący pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz organizujący wsparcie współbraciom działającym na terenie ogarniętym wojną. Współpracę z jezuitami w Polsce zadeklarowało międzynarodowe biuro Jesuit Refugee Service (Jezuickiej Służby Uchodźcom), Xavier Network, jak również Prowincje Towarzystwa Jezusowego z innych krajów.

Zespół będzie także współpracował z Caritasem oraz z innymi organizacjami i władzami świeckimi na różnych szczeblach.

Jakie są najbliższe działania?

Pomoc w transporcie uchodźców z granicy do miejsc zakwaterowania. Zapewnienie im długofalowego wsparcia w aklimatyzacji na nowym miejscu, by mogli uzyskać pomoc medyczną, psychologiczną, materialną, znaleźć pracę i wysłać dzieci do szkoły.

Koordynatorem zespołu jest o. Vitaliy Osmolovskyy SJ (na zdjęciu) z Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Uruchomione również zostało konto bankowe na wpłaty przeznaczone na pomoc udzielaną w Polsce i na Ukrainie.

Konto na wpłaty:

Towarzystwo Jezusowe
Mały Rynek 8, 31-041 Kraków
65 1600 1013 1846 5651 7000 0016
„JEZUICKA POMOC DLA UKRAINY”

Kod SWIFT: PPABPLPK

IBAN/BIC: PL65 1600 1013 1846 5651 7000 0016

 

Numery kont bankowych w innych walutach można znaleźć na stronie Jezuickiego Centrum Społecznego.

Poniżej podajemy kontakt do członków zespołu i zachęcamy do współpracy:

o. Vitaliy Osmolovskyy SJ, koordynator
tel. +48 517 978 549
+380 96 806 1126 – whatsapp, viber, telegram
<[email protected]>

o. Damian Czerniak SJ, pomoc uchodźcom
tel. +48 797 907 593 – whatsapp
<[email protected]>

o. Łukasz Lewicki SJ, dyrektor Jezuickiego Centrum Społecznego w Warszawie
tel. +48 797 907 588 <[email protected]>

sch. Krzysztof Dudek SJ, odpowiedzialny za kontakt z mediami

tel. +48 797 907 848 <[email protected]>.

br. Jerzy Zadwórny SJ, pomoc na terenie Ukrainy
tel. +38 097 159 36 47 <[email protected]>