Apostołowie Afryki. Studia poświęcone Wandzie Błeńskiej i kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ” to publikacja o ikonach polskiej działalności misyjnej, która właśnie trafiła do rąk czytelników – pisze do naszej Redakcji z Torunia prof. Michał Białkowski, który wraz z Moniką Dejneko-Białkowską odpowiadał za redakcję naukową książki.

Zapowiadana ponad miesiąc temu książka o kardynale Adamie Kozłowieckiem SJ oraz Wandzie Błeńskiej opuściła właśnie drukarnię. Praca zbiorowa zawiera teksty przybliżające dzieciństwo, młodość, powołanie, lata II wojny światowej, aktywność misyjną „Matki trędowatych” oraz pierwszego arcybiskupa metropolity Lusaki.

Publikacja podzielona została na dwie części. Artykuły mówiące o posługującej wśród Ugandyjczyków lekarce przygotowali: Michał Białkowski i Patrycja Lewandowska, Jarosław Różański OMI, ks. Jarosław Czyżewski, Katarzyna Mich. Natomiast teksty dotyczące niestrudzonego budowniczego Kościoła zambijskiego napisali: dk. Waldemar Rozynkowski, Stanisław Cieślak SJ, Krzysztof Dorosz SJ, Grzegorz Dobroczyński SJ oraz Katarzyna Cesarz. Cennym uzupełnieniem są bibliografie dotyczących obu postaci przygotowane przez Pawła Szuppe. Unikatowy materiał fotograficzny pozyskano ze zbiorów: Archiwum Wandy Błeńskiej, Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz od osób prywatnych.

Redaktorzy naukowi publikacji podkreślają, że zarówno Wanda Błeńska, jak i kardynał Adam Kozłowiecki SJ, mimo odmiennych dróg życiowych realizowali ten sam cel jakim było… mierzenie się z samym sobą.

To zmaganie z własnym „ja” zaczęło się w ich życiu bardzo wcześnie. Dla Wandy Błeńskiej w dniu, w którym postanowiła zostać lekarzem, a dla kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w chwili, gdy zrozumiał, że chce być jezuitą, nawet wbrew woli własnego ojca i rodziny. Oboje byli wierni swoim marzeniom i powołaniu do końca, aż do momentu, w którym Pan Wieczności zaprosił ich do Swego Królestwa. Dlatego dziś inspirują wszystkich, którzy dostrzegają wartość zaangażowania na rzecz misji oraz znaczenie wolontariatu misyjnego dla współczesnego Kościoła.

Michał Białkowski
Foto: Monika Dejneko-Białkowska

Apostołowie Afryki. Studia poświęcone Wandzie Błeńskiej i kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, praca zbiorowa pod redakcją Michała Białkowskiego i Moniki Dejneko-Białkowskiej, Toruń 2022.