Jutro, 28 maja w godz. 10:00-14:00, odbędzie się w Warszawie sesja akademicka „Prowadzeni przez Ducha” zorganizowana z okazji 400. rocznicy kanonizacji św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy od Jezusa, św. Filipa Nereusza i św. Izydora Oracza.

W Auli Wielkiej Akademii Katolickiej w Warszawie, Collegium Bobolanum przy ul. Rakowiecka 61 będzie można wysłuchać następujących prezentacji:

  • Wsłuchiwanie się w Ducha – o. Tadeusz Kotlewski SJ, Dyrektor Instytutu Duchowości Ignacjańskiej AKW
  • Duch, który objawia się w zwyczajności życia – o. Jerzy Seremak SJ, Wykładowca AKW
  • Duch, który rozświetla umysł – ks. Krzysztof Pawlina, Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie
  • Duch, który mówi w głębi serca – o. Tadeusz Florek OCD, Radny Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
  • Duch, który rozpala ogniem – s. Dolores Dorota Zok SSPS, Przełożona Prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego, Przełożona Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
  • Duch, który porusza i prowadzi w Kościele – Małgorzata Mierzwa-Hudzik, Psycholog i Terapeuta z Ośrodka Psychologicznego „Questio”

Słowo wprowadzające wygłosi o. Zbigniew Leczkowski SJ, Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Tego samego dnia w Kaliszu jezuici oraz Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zapraszają na sympozjum zatytułowane „Zrozumieć siebie i świat”.

Uczestnicy sympozjum będą mogli wysłuchać m.in. o. Leszka Mądrzyka SJ z Warszawy, asystenta krajowego Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, który opowie o ignacjańskiej duchowości oraz o. Mateusza Orłowskiego SJ z Poznania, byłego misjonarza w Chinach i na Tajwanie, który poruszy temat jezuickich misji. Z kolei „Skuteczna pedagogika” to temat prelekcji dr Ewy Dybowskiej, adiunkta na Wydziale Pedagogicznym krakowskiej Akademii Ignatianum.

Sympozjum rozpocznie się o godz. 10, w sobotę 28 maja w Ośrodku Duszpasterskim Księży Jezuitów przy ul. Stawiszyńskiej 2 w Kaliszu.