Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu powiększyła swoje zbiory o poemat związanego z Kaliszem flamandzkiego jezuity Karola Malaperta SJ.

Oprawione w skórę wydawnictwo zawiera tekst napisanej przez niego tragedii „Sedecias”. Ten kojarzony głównie z astronomią i matematyką jezuita ma na swoim koncie nie tylko dzieła naukowe, ale także kilka poematów. Poemat „Sedecias” jest dedykowany królewiczowi Władysławowi Wazie.

Jeszcze w tym roku zostanie zdigitalizowany i umieszczony w polskiej bibliotece cyfrowej POLONA.

Więcej na Życie Kalisza