Mijają trzy miesiące od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. W tym okresie dzięki oddolnemu zaangażowaniu parafii i innych dzieł jezuickich udało się pomóc wielu osobom dotkniętym skutkami wojny.

Pomoc na Ukrainie

               Do czasu świąt wielkanocnych jezuicki dom rekolekcyjny w Chmielnickim funkcjonował jako punkt przestankowy, gdzie ludzie w podróży mogli spędzić jedną lub dwie noce. Przyjmowano nawet 70 osób dziennie. Łącznie z tej możliwości skorzystało ponad 1000 osób. W tym samym czasie dom dla uchodźców we Lwowie także regularnie przyjmował kolejne rodziny, przy czym mogły się one zatrzymać tak długo, jak długo tego potrzebowały. W ten sposób w okresie do świąt wielkanocnych udzielono pomocy ok. 150 osobom. Obecnie zarówno dom we Lwowie jak i Chmielnickim przyjmują uchodźców na dłuższy okres. We Lwowie na dzień dzisiejszy przebywa 18 osób, choć wkrótce mają dołączyć jeszcze dwie rodziny, podczas gdy w Chmielnickim przebywa 58 osób. Jednocześnie zarząd domu we Lwowie wynajął dom w Brzuchowicach p. Lwowem, gdzie wkrótce zostaną przyjęte kolejne osoby. Będzie to trzecie jezuickie miejsce dla uchodźców na Ukrainie.

Pomoc w Polsce

Zdjęcie z placu zabaw przy przedszkolu „Drużyna Kostki” w Gdyni. Zdjęcie wykonał Sergi Camara.

               W Polsce, w pierwszym miesiącu wojny do jezuickich domów i odpowiednio przystosowanych pomieszczeń parafialnych przyjęto 118 osób. W kwietniu przyjęto kolejne 51 osób, przy czym jednocześnie 20 osób opuściło nasze domy, wyjeżdżając na Ukrainę lub do krajów zachodnich. Na początku maja w naszych domach przebywało 149 uchodźców.

               Nasze dzieła podjęły także różne inne działania, aby wspomóc uchodźców. Aż do początku kwietnia nasz zespół „Jezuicka Pomoc dla Ukrainy” współpracował z różnymi organizacjami, które wówczas organizowały proces przyjmowania uchodźców w krajach zachodnich. W ten sposób udało się znaleźć miejsce zamieszkania dla 478 osób. Z kolei początkiem maja wyjechał transport organizowany przez Rotary International. Kolejne 22 osoby skorzystały wówczas z możliwości zamieszkania na Zachodzie.  Wkrótce ma także wyruszyć grupa 50 osób z Warszawy do Marsylii.

Obecne działania

Kurs językowy w Jastrzębiej Górze.

               Obecnie dużym przedsięwzięciem w Polsce jest organizacja kursów językowych. W tę działalność są zaangażowane: Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu oraz Parafia Ducha Św., Akademia Ignatianum,  Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji”, a także Parafia pw. Ignacego Loyoli i Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze oraz parafia pw. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Łącznie ok. 268 osób korzysta obecnie z możliwości nauki języka polskiego oferowanej przez te dzieła. Warto podkreślić, że w tej grupie są także dzieci, dla których przygotowano specjalne grupy, gdzie uczy się poprzez zabawę. Poza tymi przedsięwzięciami jezuickie dzieła podejmują się także innych inicjatyw. W Nowym Sączu otwarto punkt „Czerwona Kalina”, w którym obok zajęć językowych, regularnie odbywają się zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy. Na Akademii Ignatianum działa punkt pomocy psychologicznej dla uchodźców. Podobnie, pomoc psychologiczną oferuje fundacja Vinea w Poznaniu. Z kolei w Gdyni, w Zespole Szkół Jezuitów przyjęto 5 uczniów z Ukrainy, a ponadto w pobliskim przedszkolu „Drużyna Kostki” przyjęto 6 dzieci.  Dwoje dzieci z Ukrainy przyjęto także w żłóbku w Mysłowicach.

               Sytuacja wojny była dużym zaskoczeniem przed trzema miesiącami. Dzięki spontanicznej i energicznej działalności najróżniejszych grup i osób, udało się wspomóc liczną grupę uchodźców. Był to niezwykle intensywny okres, a wymienione powyżej dane dotyczące pomocy udzielanej przez dzieła jezuickie, nie zdołają pokazać wielu ludzkich historii, zmagań i spotkań, które się kryją za tymi statystykami. Jednocześnie stoimy wobec potrzeby zorganizowania pomocy długoterminowej dla uchodźców na terenie Polski. Mając na uwadze ten cel nasz zespół „Jezuicka Pomoc dla Ukrainy” rozpoczął współpracę z dwoma międzynarodowymi organizacjami: Jesuit Refugee Service oraz Xavier Network.