Już po raz 17. odbywał się w dniach 3-4 czerwca Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Imprezie od lat patronują: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Woj. Mazowieckiego i Biskup Płocki.

Wydarzenia pierwszego dnia miały miejsce tradycyjnie w Płońsku. Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza młodzież płońskich szkół zaprezentowała w auli Państwowej Szkoły Muzycznej wybrane wiersze poety z Sarbiewa, czytając je po polsku i – co dziś rzadko się zdarza – po łacinie. Z kolei o. Krzysztof Dorosz SJ wygłosił prelekcję, przedstawiając poezję Macieja K. Sarbiewskiego z perspektywy chrześcijańskiej ekologii, odnosząc dzieło wielkiego poety do współczesnego nauczania Papieża Franciszka, autora encykliki „Laudato sì” i ekologicznej duchowości św. Franciszka z Asyżu. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonej licznie młodzieży i uczestników spotkania.

Sarbiewski z perspektywy ekologii. Prelekcja o. Krzysztofa Dorosza SJ.

Następnie w sali konferencyjnej Hotelu Orlik odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, które od lat rozkrzewia pamięć o wielkim, jezuickim poecie. Wybrano na kolejną kadencję Zarząd Akademii, który pozostał w niezmienionym składzie, a prezesem ponownie została piastująca tę funkcję dotychczas dr Teresa Kaczorowska.

Głównym punktem programu festiwalu była wieczorna gala w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Tutaj ogłoszono rozstrzygnięcie XVII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” w wersji polskiej i łacińskiej. Prowadzący wieczór aktor, Maciej Gąsiorek, w stroju z epoki mistrza Sarbiewskiego, ogłosił werdykt jury konkursu.

MCK Płońsk. Laureaci konkursu poetyckiego.

Pierwsze miejsce w kategorii utworów polskich zdobył Tomasz Lorenc z Łodzi, natomiast w kategorii wierszy pisanych po łacinie wygrał Martin Freundorfer z Wiednia. Wieczór uświetniła nastrojowym występem pt. „Zmierzch” krakowska pieśniarka Urszula Makosz z Zespołem. A potem w płońskim Miejskim Centrum Kultury odbyła się tradycyjna już Noc Poetów, z muzyczną oprawą zespołu Curly Cale, czyli angielsko-polskiego duetu gitarowego: James Brierley i Maciej Pruchniewicz. Swoje wiersze czytali przybyli na spotkanie poeci, głównie z Mazowsza, a także laureaci tegorocznego konkursu „O Laur Sarbiewskiego”.

MCK Płońsk. Koncert Urszuli Makosz.

Kolejny dzień odbywał się już w miejscu urodzenia poety, czyli w Sarbiewie. W tutejszej szkole podstawowej odbył się po raz 16. Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”. Konkurs zwyciężyła, wygłaszając znakomitą mowę pt. „W pułapce wymagań”, Nikola Patyk z Płońska. Tutaj odbyło się też rozstrzygnięcie XVI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gminy Baboszewo, gdzie młodzież recytowała wiersze ks. Macieja Sarbiewskiego i ks. Jana Twardowskiego.

Laureatki konkursu krasomówczego.

W zabytkowym, pięknie odnowionym kościele w Sarbiewie celebrowano Mszę św. W homilii o. Krzysztof Dorosz SJ przedstawił Sarbiewskiego jako poetę sławiącego Matkę Bożą i żyjącego duchowością maryjną. Współgrało to z koncertem: „Ave Maris Stella”, który starannie przygotowały i znakomicie wykonały Elżbieta Nowotarska-Leśniak (sopran) i Irena Ülkü (organy). Kulinarnym podsumowaniem festiwalu był grill w ogrodzie przy zabytkowej plebanii.

Kościół w Sarbiewie. Wykonawczynie koncertu Ave Maris Stella.

Maciej Sarbiewski okazał się, jak zwykle, dobrym i pomocnym patronem poświęconego mu przedsięwzięcia. Skupiło ono niemałe grono ludzi reprezentujących zarówno świat kultury i nauki, oświaty, jak i lokalnych samorządów oraz Kościoła. Intensywne dwa dni festiwalu pokazały, że warto wydobywać z historii takie postaci jak Sarbiewski, aby czynić je patronami i inspiratorami całkiem współczesnych, ciekawych i pożytecznych działań i inicjatyw.

Krzysztof Dorosz SJ