Catholic News Agency w depeszy z 15 września poinformowała, że władze kubańskie odmówiły przedłużenia zgody na dalszy pobyt w kraju przełożonego jezuitów o. Dawida Pantaleóna SJ.

Ojciec Pantaleón, obywatel Dominikany, jest przełożonym jezuitów na Kubie i zarazem przewodniczącym Kubańskiej Konferencji Zakonów Męskich i Żeńskich (CONCUR).

Wydalony z Kuby jezuita, podczas swojej pięcioletniej posługi na wyspie towarzyszył wielu zakonnikom i zakonnicom w podejmowanych przez nich inicjatywach. Ponadto odwiedzał więźniów i wspierał ich rodziny.

„Jego odejście napełnia nas smutkiem, ale jednocześnie wdzięcznością za wszelkie dobro otrzymane przez niego” – napisali w oświadczeniu jezuici.

„Modlimy się za innych współbraci z Towarzystwa Jezusowego, którzy wraz z wieloma współpracownikami, mężczyznami i kobietami, świadczą na Kubie o bezwarunkowej miłości Boga, który pragnie zgromadzić wszystkich w jeden lud wolny od wszelkiego zła, kłamstwa i niesprawiedliwości” – czytamy w oświadczeniu.