Dzisiaj wieczorem, 19 września, rozpoczęło się w Warszawie Falenicy trzydniowe Forum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. To dopiero pierwszy z dwóch terminów tego ważnego dla jezuitów zjazdu, w którym weźmie udział około 120 zakonników.

Przyjechali jezuici pracujący w Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Kirgistanie i na Łotwie. W drugim terminie dotrą współbracia także z Rosji i Białorusi. Celem Forum jest szczery, otwarty dialog w kontekście trwającej restrukturyzacji Prowincji. Jezuici są zdecydowani podjąć najtrudniejsze wyzwania, jakie stoją dziś przed Kościołem. Widzą w nich nie tyle zagrożenia, ile szansę odnowy i impuls do zaangażowania się w to, co dla Kościoła jest dzisiaj najważniejsze.

Pierwszego dnia uczestnicy Forum stanęli przed Bogiem, by podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, przedłożyć Panu Bogu wszystko, z czym przyjechali, swoje niepokoje i nadzieje. Dalsza część wieczoru poświęcona była braterskiej rozmowie duchowej w grupach.

Drugiego dnia przed południem wysłuchają przesłania Asystenta generała jezuitów o. Tomasza Kota SJ oraz przełożonego Prowincji o. Zbigniewa Leczkowskiego SJ. Pierwszy termin tego wyjątkowego spotkania zwołanego tuż po zakończeniu Roku Ignacjańskiego zakończy się we środę, 21 września, a drugi rozpocznie się w najbliższy poniedziałek.