Wczoraj, 4 września 2022, odbyły się w Hucie Komorowskiej XV Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego.

Organizatorem corocznych Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego jest Fundacja „Serce bez granic”, która w pałacu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej utworzyła 10 lat temu Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Na uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył metropolita Lusaki abp Alick Banda, kaznodzieja, ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych powiedział m.in.:

Bóg zawołał po imieniu Adama Kozłowieckiego. On natomiast odkrył plan Bożej mądrości wobec swojej osoby. Otworzył serce, aby iść i głosić Ewangelię. Zgodnie z jezuickim zawołaniem: „Na większą chwałę Bożą” oraz w duchu biskupiego hasła „W imię Boże”. Tylko dusza pokorna i zakochana w Bogu zdolna jest przekraczać swoje słabości, których nikomu z nas nie brakuje. Tylko dusza obcująca z mądrością Bożą, może zostawić swój cenny skarb, jakim jest Ojczyzna, aby pokochać Południową Rodezję, dziś Zambię.

Więcej na stronie MISYJNE.PL