Dnia 3 września 2022 roku zmarł w Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie o. Stanisław Pomykała SJ. Urodził się 4 stycznia 1950 roku w Brzegu Dolnym k. Wołowa. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 30 lipca 1965 roku. Po nowicjacie w Starej Wsi i uzupełnieniu wykształcenia w zakresie szkoły średniej, studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w latach 1970-1973. Następnie odbył praktykę apostolską (tzw. magisterkę) w Wydawnictwie WAM (1973-1974). Teologię studiował na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego Bobolanum Warszawie (1974-1978) oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1978-1979). Święcenia kapłańskie przyjął 30 lipca 1977 w Warszawie z rąk biskupa Jerzego Modzelewskiego.

Po teologii w 1980 roku rozpoczął pracę w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego w Rzymie. Towarzyszył wielu pielgrzymkom Jana Pawła II. Trzecią probację odbył w latach 1982-1983 w Trosly Breuil we Francji pod kierunkiem o. André de Jaer. Uroczystą profesję zakonną złożył 22 kwietnia 1985 roku w Rzymie. Związany był ze wspólnotami neokatechumenalnymi, w których przez wiele lat posługiwał.

Po zakończeniu pracy w Radiu Watykańskim w 1990 roku i roku sabatycznym, został posłany w 1991 roku do Nowosybirska, wspomagając biskupa Josepha Wertha SJ – pierwszego ordynariusza Administracji Apostolskiej Nowosybirska, obejmującej wówczas całą Syberię. Po roku stał się członkiem Niezależnego Regionu Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego. W tym czasie był założycielem i dyrektorem Centrum Duchowości „Inigo” w Nowosybirsku i prowadził rekolekcje, również w innych miastach Federacji Rosyjskiej i w niektórych byłych republikach radzieckich. Prowadził wykłady z duchowości i pedagogiki ignacjańskiej na miejscowym uniwersytecie. Od końca 2021 pracował na Białorusi, najpierw w parafii Trójcy Świętej w Głębokiem w diecezji witebskiej (2012-2014), a następnie w Witebsku – w parafii św. Antoniego (do 2017 roku) oraz w parafii św. Władysława, którą jezuici przejęli formalnie w 2019 roku i wybudowali w niej kościół pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli, konsekrowany w lipcu 2022 roku. Był ojcem duchownym kapłanów diecezji witebskiej.

Po restrukturyzacji prowincji zakonnych został przepisany do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej 31 lipca 2020 roku. Na początku 2020 roku zaczął zmagać się z chorobą nowotworową, co łączyło się z wyjazdem do Polski na leczenie. Zamieszkał w Kolegium Jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61.

Odszedł do Pana w 73. roku życia, 58. powołania zakonnego i 46. kapłaństwa.

Ojca Stanisława pożegnamy w piątek, 9 września o godz. 11:00, w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Dziękując Panu Bogu za czas jego posługiwania w Towarzystwie, a w szczególności w Radiu Watykańskim i w Regionie Rosyjskim, módlmy się dla niego o wieczne szczęście u boku Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

 

Ojciec Stanisław Pomykała SJ we wspólnocie w Witebsku