W poniedziałek, 24 października 2022 roku zmarł w Gdyni o. Józef Wilczyński SJ. Odszedł do Pana w 91. roku życia, 74. roku życia zakonnego i 64. roku kapłaństwa.

O. Józef Wilczyński SJ urodził się 16 marca 1932 roku w Poznaniu jako dziewiąte dziecko w rodzinie Franciszka i Zofii z domu Ślosarczyk. Animator kultury, dyrygent, śpiewak, wychowawca młodzieży, znany i podziwiany w środowiskach artystycznych.

Cała jego rodzina wiele wycierpiała podczas II wojny światowej. Kilka lat po wojnie, 31 sierpnia 1949 roku Józef idzie w ślady swojego starszego brata, śp. Henryka Wilczyńskiego SJ, i w stępuje do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu, gdy mistrzem nowicjatu był o. Julian Piskorek SJ. Po ukończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych ślubów (Stara Wieś, 01.09.1951) uzupełnia edukację i zdaje egzamin maturalny w Starej Wsi. Następnie odbywa studia filozoficzne w Krakowie (1953-1956) i teologiczne w Warszawie (1956-1960). Święcenia kapłańskie przyjmuje dnia 29 czerwca 1959 roku przez posługę biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Jerzego Modzelewskiego, a Trzecią Probację odbywa pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ w Czechowicach-Dziedzicach w latach 1962-1963. Ostatnie śluby zakonne składa w Poznaniu dnia 2 lutego 1964 roku.

Pracuje najpierw w Toruniu przy kościele Ducha Świętego (1960-1968) zakładając zespół wokalno-instrumentalny złożony z dzieci i młodzieży, a potem od 1968 roku w Gdańsku. Do roku 1990 w kościele św. Bartłomieja, a następnie w parafii pw. Świętego Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu.

Przez ponad czterdzieści lat uczył religii w Ogólnokształcącej szkole Muzycznej im. F. Nowowiejskiego przy ul. Glinianej 3 (1968-2010). W roku 1969 założył zespół Stella Maris. W jego skład weszli uczniowie, nauczyciele i absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, absolwenci Szkoły Baletowej, pedagodzy Akademii Muzycznej, członkowie orkiestr Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Opery Bałtyckiej. W roku 1984 Jan Paweł II powiedział do członków zespołu Stella Maris: „w was mogę spotkać bardzo cenną cząstkę mojej Ojczyzny. Śpiewem i muzyką głosicie po świecie to, co piękne i polskie”. Zespół wystąpił podczas pięciu audiencji u papieża Polaka. Ponadto poza koncertami w Polsce występował ze swoim repertuarem w Austrii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zespół ojca Wilczyńskiego prezentowany był w wielu rozgłośniach radiowych oraz nagrał wiele płyt i filmów wideo z muzyką, tańcem i krótkimi spektaklami teatralnymi.

Za propagowanie kultury muzycznej oraz pracę wychowawczą z młodzieżą, ojciec Józef otrzymał wiele nagród i odznaczeń:

1997 – Zasłużony Działacz Kultury, przyznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
1998 – Honorowy Członek Miasta Bredy – przyznany przez burmistrza Bredy.
1998 – Wyróżnienie za prowadzenie zespołu Stella Maris ufundowane przez Wrocławskiego Kuratora Oświaty i Wychowania.
2000 – Medal Księcia Mściwoja II za zasługi dla Miasta Gdańska przyznawany w imieniu Kapituły Medali św. Wojciecha i Kścięcia Mściwoja II oraz Rady MIasta Gdańska.
2005 – Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Wojewodę Pomorskiego.
2014 – Odznaczenie Pro Ecclesia et Populo.
2014 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto w roku 1996 otrzymał Krzyż Kombatanta wojennego przyznawany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pogrzeb o. Józefa Wilczyńskiego odbędzie się w piątek, dnia 28 października 2022 roku w kościele jezuitów w Gdańsku Wrzeszczu. Msza św. pogrzebowa o godz. 12:00.