Pod tym tytułem została otwarta wczoraj, 27 listopada, w Kościele Akademickim Jezuitów w Toruniu wystawa poświęcona legendarnemu duszpasterzowi akademickiemu, współpracownikowi opozycji demokratycznej, animatorowi kultury niezależnej, kapelanowi Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu i Honorowemu Obywatelowi Miasta Torunia.

W okolicznościowych wystąpieniach Władysława Wołoszyna SJ wspominali: prof. Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia oraz dr Krzysztof Dorosz SJ, dyrektor Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie. Ten ostatni przypomniał, że ponad rok temu ojciec Wołoszyn zapytany kiedy przyjedzie do Torunia, z właściwym sobie poczuciem humoru powiedział: „Ja się do Torunia już wybieram na dłużej”. I tak też się stało, gdy 4 grudnia 2021 r. – zgodnie ze swoją wolą – został pochowany w grobowcu jezuitów na cmentarzu św. Jerzego w umiłowanym Toruniu.

Przygotowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Toruniu oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu wystawa zawiera unikalne zdjęcia i dokumenty ukazujące najważniejsze chwile z życia duszpasterza. Na planszach znalazło się m.in. świadectwo szkolne z czasów wywózki na Syberię, fragment kroniki toruńskiego domu zakonnego, zdjęcia z uroczystości święceń kapłańskich 1959 r., wizyty w duszpasterstwie akademickim jezuitów kardynała Karola Wojtyły w 1968 r. oraz przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego Pedro Arrupe SJ w 1969 r.

Ważnym uzupełnieniem fotografii jest obszerne kalendarium życia. Opiekę merytoryczną nad wystawą sprawowali: prof. Michał Białkowski, autor koncepcji i scenariusza oraz dr Krzysztof Dorosz SJ, konsultant archiwalny. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Wystawą będzie można zwiedzać w Kościele Akademickim Jezuitów w Toruniu do 31 stycznia 2023 roku.

Tekst i zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska