W listopadzie tego roku odbyły się w Taizé warsztaty poświęcone nawróceniu ekologicznemu. Uczestniczyło w nich 25 osób z różnych europejskich krajów i organizacji zaangażowanych bezpośrednio w troską o nasz wspólny Dom.

W tym niezwykłym miejscu uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez o. Federico Tartaglię, który apelował do integracji religii z przyrodą, oraz dra Marka Charleswortha, który podkreślił znaczenie koncepcji cnót Tomasza z Akwinu dla proponowanego dzisiaj nowego stylu życia w przyjaźni z naturą.

Wyzwaniem dla zachodniej tendencji „intelektualizowania rzeczywistości” były podczas warsztatów praktyczne zajęcia zanurzające uczestników w środowisko naturalne i dostarczające im wręcz namacalnych momentów doświadczania piękna przyrody.

Był też czas na połączenie się online z dwoma uczestnikami COP27, posłem do Parlamentu Europejskiego Pierrem Larrouturou’em i afrykańską aktywistką Tanin Kuntai, którzy opowiedzieli o trwających negocjacjach oraz nadziejach i frustracjach, jakie przeżywali podczas spotkania w Sharm el-Sheik.

Uczestnicy zapoznali się również z innowacyjnym projektem łączącym ekologię i duchowość – „Casa Velha” w Portugalii.

To wszystko zmobilizowało jeszcze bardziej uczestniczących w warsztatach, by powróciwszy do swoich europejskich miast, w których większość z nich pracuje i mieszka, zachęcali do indywidualnego i społecznego „nawrócenia ekologicznego”, jakiego wszyscy potrzebują.

Na podstawie jesuits.eu