Polska redakcja „Modlitwy w drodze” wspólnie z ukraińską „iMolytvą” i „Jezuicką Służbą Uchodźcom” przygotowała projekt „7 Marzeń na dni trudne i beznadziejne”. To modlitewna propozycja dla wszystkich, którzy chcą duchowo wesprzeć braci i siostry z Ukrainy i wspólnie modlić się o pokój.

„Jako polska redakcja »Modlitwy w drodze« i ukraińska »iMolytva« wierzymy, że współczesny człowiek potrzebuje marzeń. Takich, które są w stanie pomóc nam przetrwać każdy dzień, szczególnie ten trudny i beznadziejny. Dlatego razem z Jezuicką Służbą Uchodźcom (JRS) przygotowaliśmy pionierski projekt modlitewny, zarówno po polsku, jak i po ukraińsku, o nazwie »7 Marzeń na dni trudne i beznadziejne«” – informuje DEON.pl.

Projekt „7 Marzeń na dni trudne i beznadziejne” skierowany jest do wszystkich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji lub chcą wspólnie modlić się o pokój na świecie, a szczególnie za naszą wschodnią granicą. Modlitewna propozycja „Modlitwy w drodze” i „Jezuickiej Służby Uchodźcom” oparta jest na marzeniach, które w czasie wojny nabierają szczególnego znaczenia.

– Mam wrażenie, że niczego dzisiaj tak nie potrzebujemy jak marzeń. Te często kojarzą nam się z czymś oderwanym od rzeczywistości. Tymczasem to właśnie marzenia pozwalają nam często przetrwać dni pełne smutku i przygnębienia. Może się wydawać, że ostateczne zwycięstwo należy do beznadziei. Marzenia nam przypominają, że wystarczy mały promyk, żeby rozproszyć nawet najbardziej srogą ciemność – uważa ojciec Paweł Kowalski SJ, autor rozważań.

Marta, która przed wybuchem wojny mieszkała w Lwowie, zapytana o swoje marzenia, odpowiada: „Wszyscy chcemy pokoju. Jesteśmy stoickim narodem. Ta wojna pokazała bohaterstwo. Ale potrzebujemy sprawiedliwego pokoju. To jest pierwsze i najważniejsze. Ludzie pytają mnie, jakie mam plany na przyszłość. No cóż, nie mam planów. I tak mówią wszyscy. Nikt nic nie planuje. Chwilę temu składaliśmy sobie życzenia na święta. To powtarzało się jak refren. Wszyscy mówią, że życzymy
sobie pokoju”.

Projekt „7 Marzeń na dni trudne i beznadziejne” ma formę 7-dniowych rozważań w wersji polskiej (https://modlitwawdrodze.pl/inne/nowenna/7-marzen-na-dni-trudne-i-beznadziejne-nowenna) i ukraińskiej (https://imolytva.org/sim-dniv-mrii-dlja-vazhkikh-ta-trivozhnikh-dniv).