Wczoraj, 19 stycznia, rozpoczęto na Sądecczyźnie przygotowania do uroczystych obchodów 60. rocznicy śmierci ojca Józefa Andrasza SJ. Kierownik duchowy św. Siostry Faustyny Kowalskiej urodził się 16 października 1891 r. w Wielopolu i zmarł 1 lutego 1963 r. w Krakowie.

Za tydzień, 27 stycznia o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Wielogłowach, Mszy Świętej będzie przewodniczył wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Józefa Andrasza, o. Mariusz Balcerak SJ z Krakowa. W Parafii w Wielogłowach o. Andrasz został ochrzczony i działa tu prężnie Stowarzyszenie szerzące jego kult.

Natomiast 1 lutego o godz. 17.00 w Królowej Górnej odbędzie się Msza Święta w intencji beatyfikacji ojca Andrasza. Z tej parafii wyszedł bowiem prywatny kult ojca Andrasza. Również w tym dniu celebrowana będzie jubileuszowa Msza Św. o godz. 18.00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Przy tej bazylice, w kolegium jezuickim, ojciec Józef Andrasz SJ mieszkał i pracował przez długie lata.

W ostatnim czasie została powołana i zaprzysiężona komisja historyczna i teologiczna, która zajmie się procesem beatyfikacyjnym.