W książce albumowej Krystyny Czerni p.t. „Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu. Sztuka sakralna”, wydanej z okazji 100. rocznicy urodzin artysty zmarłego w 2011 roku, w rozdziale 13. „Sukcesja. Ikona i pamięć o Nowosielskim w polskiej sztuce współczesnej”, zauważona została działalność i twórczość o. Jacka Wróbla SJ.

Na s. 309 reprodukowany jest Mandylion jego autorstwa, z tytułem: „Acheiropoietos” oraz wymienia się, pośród grup pielęgnujących sztukę i duchowość Wschodu w linii tradycji Nowosielskiego, zarówno jego osobę jak i zainicjowaną przez niego grupę „Droga Ikony”.

Pisze autorka po przywołaniu ośrodka dominikańskiego na Służewie:

Od 2001 r., także w Warszawie, działa grupa „Droga ikony”, stworzona i rozwijana przez malarza ikon o. Jacka Wróbla SJ przy jezuickich ośrodkach duszpasterskich w stolicy, obecnie przy parafii pw. św. Szczepana na Mokotowie. Grupa skupia twórców ikon z całej Polski, organizuje warsztaty malarskie, snycerskie i pozłotnicze, wyjazdy plenerowe, a także specjalne nabożeństwa i praktykę modlitwy przed ikoną.

Zdjęcie powyżej: praca autorstwa o. Jacka Wróbla SJ w książce Krystyny Czerni

Poniżej skan okładki książki