O. Antoni Masier SJ urodził się 14 stycznia 1933 r. w Zręczycach k. Krakowa, jako syn Jana i Józefy z d. Piech.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 30 lipca 1950 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 31 lipca 1952 r. w Starej Wsi, które przyjął o. Józef Piecuch SJ, rektor Kolegium starowiejskiego.

Po uzyskaniu matury w 1955 r. studiował filozofię w Krakowie (1955-58), a potem teologię w Warszawie na Bobolanum (1958-62).

Święcenia prezbiteratu otrzymał 31 lipca 1961 r. w Warszawie z rąk ks. Biskupa Jerzego Modzelewskiego. Trzecią probację odbył w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ (1962-63). Ostatnie śluby złożył 2 lutego 1964 r. w Kłodzku, które przyjął o. Franciszek Chromik SJ.

O. Antoni Masier SJ pierwszą pracę duszpasterską po święceniach podjął jako katecheta w Kłodzku (1963-67). Następnie był wychowawcą jezuickich kleryków w Starej Wsi (1967-69). Później został skierowany do Nowego Sącza na ul. Zygmuntowską, gdzie posługiwał jako wikariusz, katecheta, przełożony i proboszcz (1969-79). Do Starej Wsi powrócił w 1979 jako operariusz i katecheta, a rok później objął urząd proboszcza. W 1992 został skierowany do Wrocławia na ul. Stysia, gdzie pracował jako operariusz, katecheta, duchowny domu, kronikarz domu i parafii. Z przyczyn zdrowotnych ponownie trafił do Starej Wsi w 2021 r., tam modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe. Zmarł w starowiejskim Kolegium 10 stycznia 2023 r.

O. Antoni Masier SJ był dobrym, gorliwym, ofiarnym i oddanym duszpasterzem, a także życzliwym człowiekiem zarówno dla ludzi świeckich jak i współbraci. Znany z ogromnej pracowitości oraz dbałości o porządek. Miał bardzo dobry kontakt z ludźmi, był lubianym kapłanem, mającym pogodne usposobienie i poczucie humoru. Był wziętym spowiednikiem osób świeckich, zakonnych i kapłanów. Jako katecheta w latach 90-tych, mimo nie najmłodszego wieku, uczestniczył z entuzjazmem w procesie wprowadzania religii do szkół, znany był z solidnego przygotowania każdej lekcji, utrzymującym dobre relacje z uczniami i nauczycielami.

Pogrzeb o. Antoniego Masiera SJ odbędzie się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi k.Brzozowa, w sobotę 14 stycznia 2023 roku, o godz. 10.30. Uroczystości na cmentarzu rozpoczną się od bramy głównej cmentarza parafialnego kwadrans po zakończeniu Mszy św.