Ekonom Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Krakowie

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO OSOBA SPRZĄTAJĄCA
w Dziennym Domu Pobytu (dalej DDP) w ramach projektu AKTYWNY SENIOR

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

 

Nabór na stanowisko_osoba sprzątająca

Zgoda na dołączenie

Zgoda na dane

RODO

Oswiadczenie do celow rekrutacji