W Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi odbyły się dwa koncerty w ramach cyklu „Koncerty Majowe 2023”. Organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów”.

7 maja br. odbył się Koncert Maryjno-Patriotyczny w wykonaniu Justyny Kantorowicz – sopran oraz Legionowskiej orkiestry Barokowej pod dyr. Michała Junga.  Koncert jest dostępny online.

21 maja br. w tym samym miejscu odbył się Recital Edyty Geppert. Stał się on okazja, aby usłyszeć słowa Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, czy Wojciecha Młynarskiego. Można było również usłyszeć utwory takich kompozytorów jak: Seweryn Krajewski, Andrzej Rybiński, czy Henryk Alber. W słowie wiążącym były cytowane słowa Jana Pawła II skierowane do artystów oraz ludzi kultury i sztuki.

„Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus. Dzięki sztuce rzeczywistość duchowa staje się postrzegalna, a nawet pociągająca.” Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów” realizuje tę misję poprzez organizacją koncertów muzycznych w ciągu całego roku. Ojcowie Jezuici w Łodzi obejmują wsparciem i służą bieżącą pomocą Stowarzyszeniu w zakresie realizowanych przedsięwzięć i imprez kulturalnych.

Parterem wydarzeń jest Województwo Łódzkie.

Koncerty zostały współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Łódzkiego.

Zdjęcia: https://ujezuitow.eu/