Na stronie internetowej zyciekalisza.pl można obejrzeć fotografie z wizyty ordynariusza Diecezji Kaliskiej, ks. biskupa Damiana Bryla, w Domu Charytatywnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Akcji Miłosierdzia im. o. Stefana Dzierżka SJ, który znajduje się w podkaliskich Żernikach (gmina Bizanów). Jest to schronisko dla bezdomnych, w którym przebywa obecnie 13 osób.

Ksiądz Biskup przewodniczył nabożeństwu majowemu przy figurze Matki Bożej, a następnie odwiedził podopiecznych Domu i zasiadł z nimi do stołu.

Foto: zyciekalisza.pl