W Loyoli odbyły się Ćwiczenia Duchowe oraz pierwszy etap 71. Kongregacji Prokuratorów SJ. Rekolekcje trwały przez osiem dni i zakończyły się Mszą św. w niedzielę, 14 maja.

W rekolekcjach, prowadzonych przez asystentów generalnych o. Victora Assouada, o. Claudio Paula i o. Marka Ravizzę, wzięli udział Prokuratorzy, którzy w tym czasie rozważali różne tematy poruszone przez Generała Jezuitów, o. Arturo Sosa SJ w dokumencie „De Statu Societatis”, oraz mieli okazję,  by porozmawiać osobiście z ojcem Generałem o sprawach dotyczących Prowincji, którą każdy z nich reprezentuje.

Ojciec Generał podkreślił, że „widok ludzi tak poważnie traktujących tematy rekolekcji był głębokim pocieszeniem. Jezuici wiedzą, kim są, patrząc na Jezusa; On jest fundamentem naszej jezuickiej tożsamości. Kiedy modlimy się razem, odnajdujemy siebie… odnajdujemy siebie nawzajem… i odnajdujemy nową głębię i kreatywność w naszej misji”.

Dokument „De Statu Societatis” został przedstawiony na sesji plenarnej 6 maja. Po osobistej modlitwie i rozważaniach rekolektanci dzielili się owocami tej modlitwy w małych grupach. Raporty grupowe, przygotowane dla o. Generała, wyrażały to, co najgłębiej rezonowało z uczestnikami, gdzie napotkali trudności lub gdzie potrzebowali głębszego zrozumienia.

Ten intensywny proces wspólnego rozeznawania posłuży do publikacji ostatecznej wersji tekstu „De Statu Societatis”. Za kilka tygodni, dokument, dopracowany po Kongregacji Prokuratorów, zostanie udostępniony całemu Towarzystwu jako odnowione wezwanie do podążania drogą nawrócenia.

„Musimy wciąż na nowo zadawać sobie pytanie, dokąd prowadzi nas Duch Święty i co Trójca Święta chce, abyśmy robili. Tylko poprzez modlitwę i pogłębione dzielenie się, czasem u stóp Krzyża, możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie” – powiedział o. Sosa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w porannej modlitwie wszystkich zgromadzonych na Kongregacji Prokuratorów. Jest ona transmitowana na żywo codziennie o 09:30 od 16 do 21 maja. Wideo z modlitwy jest dostępne po jej zakończeniu na stronie internatowej https://link.jesuit.media/cp71.