W Sobotę 20 maja br. o. prof. dr hab. Józef Bremer SJ otrzymał godność profesora honorowego Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się w siedzibie Politechniki w Gliwicach.

Tytuł ten przyznawany jest wybitnym uczonym i nauczycielom akademickim, którzy swoją postawą, działalnością i zaangażowaniem przyczyniają się do budowania prestiżu i rozwoju Politechniki Śląskiej. O. Bremer od paru lat prowadzi w języku angielskim zajęcia z kognitywistyki w tej gliwickiej uczelni.

Podczas uroczystości nowy Profesor Honorowy wygłosił przed zebranymi nowymi doktorami, doktorami habilitowanymi oraz gronem profesorskim Politechniki wykład dotyczący szans i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji , który został przyjęty z dużym zainteresowaniem.

Prof. Józef Bremer jest jezuitą, filozofem i profesorem nauk humanistycznych. Jest nauczycielem akademickim Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą z kognitywistyki, teorii umysłu i świadomości, filozofii Ludwiga Wittgensteina oraz logiki.

Warto dodać, że jest to już drugie tego rodzaju wyróżnienie. O. Józef Bremer od 2012 roku jest on również honorowym profesorem Uniwersytetu Żytomierskiego im. Ivana Franki w Żytomierzu w Ukrainie (https://zu.edu.ua/professors.html)