Dariusz Kowalczyk SJ w Tygodniku Idziemy wskazuje na „umniejszanie wagi życia sakramentalnego” w dokumencie synodalnym – komentuje jego wypowiedź redakcja Frondy w artykule zatytułowanym „Biskupi pamiętają jeszcze o sakramentach?„.

Dalej czytamy, że o. Kowalczyk zwraca też uwagę na synodalną „inkluzyjności”, w ramach której do sakramentów mają zostać dopuszczone osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związkach czy pozostające w związkach homoseksualnych. Przypomina w tym kontekście, że od początku chrześcijaństwa „dopuszczanie do sakramentów wymagało nawrócenia, wyznania wiary, określonej postawy”.