W sobotę 20 maja 2023 r. w czasie uroczystości nadania odznaczeń państwowych w Krakowie ojciec Andrzej Pełka SJ został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem 100-lecia Niepodległości Polski. Jezuita został doceniony za zaangażowanie na polu pracy wychowawczej i duszpasterskiej w środowiskach harcerskich w czasach komunistycznych. Szczególnie w pamięci jego ówczesnych podopiecznych pozostają doświadczenia związane z działalnością w stanie wojenny, kiedy to o. Pełka SJ mimo zakazów towarzyszył harcerzom w organizowaniu obozów i wyjazdów, które odbywały się w klimacie konspiracyjnym.

W trakcie uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że Medal 100-lecia Niepodległości Polski jest wzorowany na przyznawanym w II RP Medalu 10-lecia Niepodległości Polski.

Tak jak wówczas odznaczani byli Ci, którzy odbudowywali Państwo Polskie, tak dziś chylę czoła przed Wami druhny i druhowie za to, że w czasach zniewolenia uczyliście wolności wewnętrznej i miłości do Boga, Drugiego Człowieka i Ojczyzny kolejne roczniki harcerzy – mówił prezydent. Ci ludzie później z poświeceniem brali i wciąż biorą odpowiedzialności za III RP na polu społecznym i politycznym. Cieszę się, że dziś – w moim Krakowie – mogę odznaczyć tych, których w większości znam osobiście, których zaangażowanie mogłem tu obserwować – kontynuowała głowa państwa. Dziękuję Wam za to i bardzo proszę o więcej – zakończył Andrzej Duda.

Przypinając do jezuickiej sukni medal, Pan Prezydent zwrócił się do ojca Andrzeja Pełki SJ z prośbą, by pamiętał w modlitwie o Rzeczpospolitej. Z pewnością wszyscy jezuici i nasi przyjaciel możemy potraktować tę prośbę jako wspólne zadanie specjalne.

W kuluarach – tak przed wręczeniem odznaczeń, jak i po uroczystości – Ojciec Andrzej był rozchwytywany przez wielu swoich podopiecznych i towarzyszy pełniących z nim ramię w ramię funkcję harcerskie. Była to okazja do wielu dobrych rozmów, wspomnień, żartów i uśmiechów.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – niewątpliwie o. Pełka SJ wziął sobie do serca słowa Jana Zamoyskiego i podjął je jako życiową jezuicką misję. Zaświadcza o tym ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe, bo przez 10 lat miał ten wielki przywilej być wychowankiem ojca Andrzeja we Wrocławiu przy Alei Pracy, a od kilku lat niewypowiedzianą przyjemność nazywać się jego współbratem w dobrym towarzystwie, Towarzystwem Jezusowym.

Ojcu Andrzejowi Pełce SJ serdecznie gratulujemy i dziękujemy za to szczególne zaangażowanie.

Niebawem Kancelaria Prezydenta opublikuje obszerną fotorelację z uroczystości, którą zamieścimy także w naszych mediach.

Jan Głąba SJ