W dniach 12-13 maja odbywał się już po raz osiemnasty Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Spotkania miały miejsce w Płońsku i w Sarbiewie, na rodzinnej ziemi wybitnego, jezuickiego poety okresu baroku.

Festiwal rozpoczął się od prelekcji profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania: Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka (na zdjęciu powyżej) i Rafała Dymczyka, którzy opowiadali o podróży, jaką odbyli we wrześniu ubiegłego roku „rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”. Spotkanie odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej w Płońsku, a zorganizowała je Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza. Uczestniczyła aktywnie młodzież z płońskich szkół, wśród której znaleźli się laureaci konkursu na prezentację multimedialną o Macieju Sarbiewskim.

Laureaci – prezentacja multimedialne (Płońsk)

Popołudniowe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana podsumowało niełatwy rok swojej działalności i nakreśliło plan pracy na następny okres. Prezes Stowarzyszenia, dr Teresa Kaczorowska, zachęcała do poszukiwania nowych osób, które mogłyby włączyć się w działania Akademii, zwłaszcza w przywracanie pamięci o wybitnym Poecie z Mazowsza.

Laureaci konkursu krasomówczego

Uroczysta inauguracja Festiwalu nastąpiła w płońskim Miejskim Centrum Kultury, gdzie ogłoszono wyniki Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” w wersji polskiej i łacińskiej.

Laureaci konkursu poetyckiego (Płońsk)

Tegorocznymi laureatami zostali: Anna Piliszewska z Wieliczki (wiersze w języku polskim) i Stefano Vittori z miejscowości Latina nieopodal Rzymu (wiersze w języku łacińskim).

Koncert w kościele w Sarbiewie

Inaugurację uświetnił koncert poetycki „Poematy i dźwięki” w wykonaniu Urszuli Makosz i Urszuli Stosio z krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Wieczór zaś dopełniła Noc Poetów, w uroczym dworku – „Sienkiewiczówce” – w płońskim Poświętnem. Podczas poetyckiej biesiady laureaci konkursu oraz twórcy z Mazowsza mogli zaprezentować swoje utwory.

Noc Poetów (Płońsk)

Kolejnego dnia festiwalowe spotkania odbywały się w Sarbiewie, rodzinnej miejscowości Poety. Najpierw w miejscowej Szkole Podstawowej odbył się Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”, w którym zwyciężyła Julia Górska, uczennica 1. LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. W południe zaś w zabytkowym kościele św. Stanisława, biskupa i męczennika, była sprawowana Msza św., której przewodniczył przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów, o. Zbigniew Leczkowski. W homilii o. Krzysztof Dorosz nawiązał do „ekologicznych” wątków w twórczości Sarbiewskiego, który postrzegał przyrodę jako wielki dar Boga Stwórcy i przejaw Boskiej miłości do człowieka.

Msza święta w Sarbiewie

Po Mszy św. w kościele odbył się ciekawy koncert muzyki barokowej i ludowej w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej i Mingjie Yu z Chin. Można było posłuchać brzmienia rzadkich instrumentów, pochodzących także z dalekiej Azji Wschodniej. A miłe, festiwalowe spotkania przy pięknej, majowej pogodzie zakończyły się spotkaniem przy grillu, zorganizowanym przez ks. proboszcza Jana Ziarko w parafialnym ogrodzie Sarbiewa.

Zabytkowy kościół w Sarbiewie

Tegoroczny Festiwal będzie miał jeszcze jedną odsłonę: 22 czerwca o godz. 18.00 na Zamku Królewskim w Warszawie została zaplanowana uroczysta promocja książki Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka i Rafała Dymczyka pt. „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”. Ta cenna inicjatywa podjęcia i opisania wyprawy, zrealizowanej we wrześniu 2022 roku, dokładnie 400 lat po „rzymskiej peregrynacji” Sarbiewskiego, stwarza świetną okazję, aby przedstawić wielkiego Poetę na nowo, w sposób nietradycyjny i być może dla wielu czytelników – zaskakujący. Mamy nadzieję, że promocja i lektura tej książki stanie się źródłem dobrych myśli i nowych inspiracji w przywracaniu pamięci o jezuickim Poecie, którego obdarzono zaszczytnym tytułem „chrześcijańskiego Horacego” z Mazowsza.

Krzysztof Dorosz SJ

Na zdjęciu głównym: prelekcja prof. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka