Do 28 czerwca 2023 r. w Stajniach Kubickiego – w warszawskim Muzeum Łazienki Królewskie, można obejrzeć freski i malowidła z dawnego jezuickiego kościoła Piotra i Pawła we Lwowie. Ich autorem jest Franciszek Eckstein, który był w Polsce prekursorem tzw. malarstwa kwadraturowego i iluzjonistycznego, charakterystycznego dla epoki baroku. Wykonał on na kolebkowym sklepieniu kościoła jezuitów kompozycję malarską poświęconą dwóm apostołom: św. Piotrowi i św. Pawłowi. Artysta zmarł w czasie realizacji prac w 1741 roku. Ukończył je jego syn Sebastian Eckstein.

Wystawa „I otworzyło się niebo” jest okazją do zapoznania się z niezwykłymi umiejętnościami konserwatorów dzieł sztuki i złożonym procesem ratowania zabytkowych malowideł. O genezie powstania tytułu opowiada w jednym z programów Polskiego Radia dr Paweł Boliński, kurator wystawy.
– W momencie ukończenia konserwacji fresków, obserwując ludzi, którzy wchodzili do kościoła, bardzo często właśnie pojawiał się taki komentarz „Otworzyło się niebo”, dlatego, że tematyka i sposób namalowania tych fresków jest bardzo specyficzny dla sztuki XVIII wieku – opowiada. – Sposób ich budowania powoduje, że mamy do czynienia z iluzją architektury, która jest malowana i ostatniego planu nieba, gdzie rozgrywają się poszczególne sceny.
– Argumentem, który towarzyszył też temu tytułowi był fakt, że kościół pełni obecnie funkcję cerkwi garnizonowej i z racji toczącej się wojny na Ukrainie bardzo często odbywają się w nim pogrzeby żołnierzy. To jest też taka przenośnia, że dla tych młodych ludzi broniących swojego kraju, jest to taki moment, kiedy dla nich też otwiera się niebo – mówi dr Paweł Boliński.

Polskie Radio objęło wystawę patronatem medialnym.

Źródło: Polskie Radio Jedynka