Dotychczasowego sekretarza generalnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, franciszkanina o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv zastąpił salezjanin, ks. Dariusz Bartocha SDB.

„To był najbardziej twórczy, najważniejszy okres w moim życiu. Było to wspaniałe doświadczenie” – wyznał publicznie o. Kazimierz Malinowski OFMConv, który zakończył 18 lat służby dla zakonów męskich w Polsce. Najpierw przez trzy lata był przewodniczącym, a później przez 15 lat sekretarzem generalnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Podczas 150. zebrania plenarnego, odbywającego się w Niepokalanowie w dniach 16-17 maja, wyrazy wdzięczności zakonnikowi w imieniu wszystkich generałów i prowincjałów przekazał przewodniczący Konferencji, generał michalitów ks. Dariusz Wilk. Przy tej okazji podziękował kolejnym krakowskim prowincjałom franciszkańskim za to, że na tyle lat dzielili się z zakonami w Polsce utalentowanym, kreatywnym, pracowitym, pełnym inicjatywy i poświęcenia bratem.

Za kadencji o. Kazimierza Malinowskiego m.in. został przygotowany Statut Konferencji, zatwierdzony przez Watykan; powstały Forum Współpracy Międzyzakonnej; strona internetowa zyciezakonne.pl; cotygodniowy elektroniczny biuletyn zbierający bieżące, związane z życiem konsekrowanym informacje; zostali powołani delegaci ds. życia konsekrowanego w diecezjach; odnowiono komisje eksperckie; zorganizowano znaczące akcje pomocy charytatywnej m.in. w czasie pandemii Covid 19 oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przeprowadzono także wiele sympozjów, sesji szkoleniowych oraz zjazdów i spotkań międzyzakonnych.

Jako jezuici jesteśmy wdzięczni o. Kazimierzowi za owocną współpracę z kolejnymi prowincjałami. Mimo nowych zadań, jakie czekają go w zakonie franciszkanów: prowadzenie Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia i pełnienie urzędu gwardiana oraz proboszcza, zobowiązał się, że nadal będzie prowadził dla wszystkich zakonów męskich stronę zyciezakonne.pl i wydawał biuletyn.