Wczoraj w południe, 10 listopada, w łódzkiej Atlas Arena zakończył się koncert ewangelizacyjny zatytułowany „11 przykazań” przygotowany przez zespół muzyczny „Mocni w Duchu” we współpracy z Caritas Polska. Wydarzenie było adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wspólnie modlili się śpiewając i dzieląc się świadectwem wiary. Młodzi ludzie, których przybyło na koncert blisko dwa tysiące, wysłuchali również katechezy, którą wygłosił dla nich metropolita łódzki ks. kardynał Grzegorz Ryś.

Foto: ks. Paweł Mnich Kłys